Tijdens de nacht, in het weekend en op feestdagen nemen wij deel aan de georganiseerde wachtdienst. 

Zo nodig kan u op die momenten de dokter van wacht bereiken via het centrale oproepnummer 1733.